Müəllif hüququ © WWW : ATXƏM
Bütün hüquqları qorunur. Məlumatlardan istifadə etdikdə agentliyiə istinad mütləqdir.
Məqələnən adı , Yerləşdirilib Xəbərlər » Birlik jurnalı » “BİRLİK” dərgisinin növbəti – 3-cü sayı çap olundu
27.02.12 11:12


 • "BIRLIK" dərgisi - Yanvar 2009-cu il, ¹3


 • Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin (ATXƏM) rəsmi orqanı olan “Birlik” dərgisinin növbəti sayı dərc olundu.Dərginin üçüncü sayi Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzi İctimai Birliyinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına təklif olunan dəyişikliklərlə bağlı müraciəti ilə başlayır. Müraciətdə bir təşkilat olaraq ATXƏM hesab edir ki, Azərbaycanı sürətli dinamik inkişaf relslərinə çıxarmış ideyaların yarımçıq qalmasına heç bir halda yol vermək olmaz və Konstitusiyaya təklif olunan dəyişikliklər bu mənada qətiyyətlə dəstəklənməlidir. Çünki böyük idealların gerçəkləşməsi böyük zaman və səbr tələb edir.
  Daha sonra dərgidə Azərbaycanın mədəniyyəti, tarixi, diaspora təşkilatlarının fəaliyyəti ilə bağlı mühüm əhəmiyyət kəsb edən maraqlı məqamlar oxucuların nəzərinə çatdırılır.
  “ATXƏM öz prinsiplərinə sadiq qalmaq əzmindədir” başlıqlı məqalədə ATXƏM sədri İ.İsmayılov əməkdaşımızın suallarını cavablandırır. Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun Azərbaycana son səfəri və iki ölkə arasında sıx əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçun münbit şəraitin olması - AR Prezident aparatının ictimai-siyasi şöbəsinin sektor müdiri, siyasi elimlər namizədi Qafar Əliyevin məqaləsində, nəzər nöqtəsində ermənilərdən üzr istəməyin başqa adi yoxdur – “Xəyanət” başlıqlı yazıda ATXƏM-in bəyanatı, ATXƏM-in təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə keçirilən Türkiyə-Azərbaycan Akademik Tibb toplantıları çox geniş miqyasdabaşlıqlı yazıda şərh edilmişdir.
  “ATXƏM- adının tarixə yazdıgı il 2008” başlığı altında yaranmasinin bir illiyinə həsr olunmuş illik hesabat konfransı haqqında, tarix bölməsində Oğuz Xaqanın həqiqətən mifik bir obraz yox, real tarixi şəxsiyyət olması haqqında maraqlı məqalə, Sultan Alp Arslan Azərbaycana qənim kəsilmiş Bizansa qarşı “Azərbaycan IX-XI əsirlərdə” BDU-nun Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının dosenti, tarix elimləri namizədi Kərəm BUNTÜRK Məmmədovun araşdirmasinda,
  “60 ËÅÒ ÑÎÇÄÀÍÈÞ ÊÀÒÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎÐÒÐÅÒÀ ÌÀXÒÓÌÊÓËÈ” başlıqlı yazı, baxış bucagında bölməsində ”Gundogan bayramı” - tarix elimləri doktoru, türkoloq –etnoqraf Güllü Yologlunun məqaləsi, “Aərbaycan teleradio verlişləri” QSC –nın Qazxistan və Mərkəzi Asiya Respublikaları üzrə müxbiri Aida Eyvazlının Qazaxistan Azərbaycanlıları Assosiasiyasının Prezidenti, “Turan Ekspres”qəzetinin baş redaktoru Vidadi Salahovla müsahibəsi “Qazaxistan Bütün Türklərin Ata Yurdudur” başlıqlı məqalədə, S.VİLAYƏTOĞLUNUN “Şəhərsalma mədəniyyəti” başlığı ilə Orta əsrlər Şirvan-Abşeron memarlıq məktəbi haqqında maraqlı yazısı, diaspora böllməsində “ABŞ-da daha çox ictimai sektorda güclənməyə çalışmalıyıq” – Paul Muradla maraqlı müsahibə, İsgəndər Quliyevin «Àçåðáàéäæàíöû Óçáåêèñòàíà àêòèâíî ó÷àñòâóþò â ðàçâèòèè äâóñòîðîííèõ îòíîøåíèé» başlıqlı məqaləsində Özbəkistan Respublikasının Azərbaycandakı səfiri İ.P.İrqaşevlə müsahibəsi, tarixçi Vəli Məmmədovun “Türk xalqlarının dövlətçilik tarixinə bir baxış” adlı məqaləsi, Doç.Dr. Ferhat Turanlının “Osmanlı-Lehistan-Ukrayna ilişkileri” adlı məqaləsi, BDU-nun tələbəsi Hulya Məmmədlinin “Gizli ermənilər” yazısı, BDU-nun tələbəsi Dilqəm Əhmədin “Zərdüşt təlimində dövlət anlayışı” məqaləsi, ATXƏM-in əməkdaşı Telman Əlirzayevin Komi Respublikasında Azərbaycan Milli Mədəni Cəmiyyətin sədri Akif Mikayılovla müsahibəsi “Ürəyi vətənlə döyünən təşkilat – “Azərbaycan“ başlığı altında, Ismail Asanoğlu Kərimin
  “Ãàñïðèíñêèéíèíú êèòàïëàðû» adlı məqaləsi, dərginin tale naxışları bölməsində “Qərib ruhun oyaq həsrəti” başlıqli məqalədə Azərbaycanın vətən həsrəti ilə yanan, fəqət qürbət eldə vətənsiz ölən talesiz şairi Almas İldırımin keçdiyi yollardan, Sanovel İlac Sənayesi və Ticarət A.S.-in Azərbaycanla bağlı planları haqqında “Xidmət mədəniyyətinin və tibbi etikanın canlı örnəyi” adlı maraqlı yazı, persona bölməsində BDU-nun tarix fakültəsinin tələbəsi Gunel Salmanqızının “Hökmdarlığı elmə dəyişən dahi” başlığı altında Uluqbəy Məhəmməd Taraqay tarixi şəxsiyyətindən maraqlı yazı, sənət dünyasından “Şou-biznes nə mənim xarakterimə, nə də ifa tərzimə uyğundur” - tanınmış müğənni, əməkdar artist Azərinlə müsahibə, Azərbaycan Yazışılar Birliyi Muğan bölməsinin sədri Namiq Hacıheydərlinin “Muğan ədəbi mühiti” adlı yazısı, tarixdən səda bölməsində “OĞUZ KAĞAN’in TÜRKLÜK duası”, ATXƏM-in icraçı katibi Salman VİLAYƏTOĞLUnun “Sözlə əməl bir-birini tamamlayanda...” məqaləsi və s. dərc olunmuşdur.
  URL / WWW
  http://atxem.az/news/a-15254.html