Müəllif hüququ © WWW : ATXƏM
Bütün hüquqları qorunur. Məlumatlardan istifadə etdikdə agentliyiə istinad mütləqdir.
Məqələnən adı , Yerləşdirilib Xəbərlər » Birlik jurnalı » "Birlik" dərgisinin növbəti 4-cü sayı dərc olundu
28.02.12 14:18


  • "BIRLIK" dərgisi - May 2009-cu il, ¹4
  • Dərginin bu sayi Ümümmilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümüə həsr olunmuş “Zaman və məkanın fövqündəki tarixi şəxsiyyət” başlıqlı yazı ilə başlayır. Bu yazıda Heydər Əliyevin xalqımız qarşısındakı bitib-tükınməz tarixi xidmətləri sayəsində Azərbaycanın müstəqil, qüdrətli dövlətə çevrilməsindən bəhs edilir.Feyzulla Budakın “Azerbaycan – Türkiye ilişkileri” adli yazisi Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi əlaqələrin yaranmasını və getdikcə daha geniş miqyasda inkişaf etdirilməsini əks etdirir. “Böyük Türk Dünyasının böyük itkisi” başlıqlı məqalədə Kahramanmaraşdan Yozdata gedən zaman vertolyot qəzasında həlak olmuş Böyük Birlik Partiyasının sədri, millət vəkili Mühsin Yazıçıoğlunun fəaliyyəti göstərilir. Artıq onuncu ildir ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarının təşəbbüsü ilə mart ayının 31-i “Azərbaycanlıların soyqırımı günü” kimi qeyd olunur. 31 Mart 2009-cu il, saat 12.00. 1918-ci ildə Azərbaycanın azadlığı uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş TÜRK ƏSGƏRLƏRİnin Xatirə Kompleksinin önündə ATXƏM-in təşəbbüsü ilə möhtəşəm anım mərasimi keçirildi. Tədbirdə ATXƏM sədri İlham İsmayılovun 31 Mart faciələri ilə bağlı soylədiyi geniş nitq “Mart Soyqırımı” adlı yazida əks olunmuşdur. “Həyatını Müstəqil Azərbaycan idealına qurban vermiş kamil şəxsiyyət ƏLİMƏRDAN BƏY TOPÇUBAŞOV” başlıqlı yazıda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk Parlament sədri, diplomatiya tariximizdə müstəsna xidmətləri olmuş Əlimərdan bəy Topçubaşovun həyat və fəaliyyəti təsvir olunur. Çağdaş zəmanəmizin böyük dühalarından olan Oljas Süleymanovun ad günü münasibəti ilə, Türk ruhunun yaşarılığı yönündəki tarixi xidmətləri “Oljas Süleymanov – Qədim türk ruhunu bəşəri dəyər zirvəsinə yüksəldən Tanrı sədası” adlı yazıda əks etdirilmişdir. Zəngin, poetik irsə malik əsərləri əksər dünya dillərinə şevrilmiş O.Süleymanovun “Gil kitabı” əsəri haqqında geniş yazılmışdır. İ.Quliyevin Qazaxıstan Respublikasının Azərbaycandaki səfiri Serik Primbetovla müsahibəsi “Àçåðáàéäæàíñêàÿ äèàñïîðà óñïåøíî àäàïòèðîâàëàñü â Êàçàõñòàíå” başlıqlı məqalədə göstərilmişdir. “Şəxsiyyət kamilliyinin və Ana qüdrətinin ZİRVƏSİ” adlə yazi tibb elmində əvəzsiz xidmətləri olmuş, xüsusilə oftolmologoya sahəsində böyük inqilab yaratmış akademik Zərifə xanım Əliyevaya həsr olunmuşdur. Hülya Məmmədlinin “Bolqaristan türkləri” başlıqlı məqaləsində Azərbaycan alimlərinin rolundan bəhs edilir. Kərəm Məmmədovun (BUNTÜRK) “Azərbaycan XII-XIV əsrlərdə” adlı II yazısı, “Ömrünün qızıl düvrünü Azərbaycan elminin tərəqqisinə həsr etmiş dahi krim türku, Bəkir Çobanzadə” yazısı, Güllü Yoloğlunun “İlkin Türk mədəniyyətinin canlı muzeyi – SAXA” adlı yazısı, Rəhman Səfərovun “Ahiska Türkleri” – axiska türklerinin tarixinə həsr olunmuş yazısı; bunun acı təcrübəsini Azərbaycan xalqı Cümhuriyyət dövründə qədərincə yaşayıb – “Güzəşt erməni iştahasını daha da qızışdırır...” başlıqlı yazıda əks olumuşdur. Kələqıran kitabəsi “Kitabi Dədə Qorqud” həqiqətlərini təsdiqləyən maddi sübütdur, amma nədənsə Azərbaycan tarixçiləri heç vaxt ona diqqət yetirməyiblər – akademik V.Pyotrovskini susmağa vadar edən nə idi? Öz karyerası, yoxsa daş kitabələrə həkk olunmuş 2700 illik Azərbaycan tarixi. “Bir kitabənin sirri” Salman VİLAYƏTÖĞLUnun araşdırmasında. Ukrayna Gagauzları Birligi Başkanı, Kiyev Dövlət Universitetinin dosenti Tudora ARNAUTun “Ukrayna Gagauzlar’ı arasında ana dilin gelişmesi” yazısı, Günel Salmanqızının “EYNƏLQÜZAT – Haqqı həyata dəyişməyən dahi” yazısı, “İndiki Ermənistanda dağıdılmış Azərbaycan abidələri” başlıqlı yazıda Əxi təvəkküldəki abidələrlə bağlı araşdırma, “Milli memarlığa yad müdaxilə - Rusiyanın imperiya maraqlarına xidmət edən “şəhərsalma texnologiyası” Şirvan –Abşeron memarlıq məktəbinin şah əsəri olan Bakını da təbii inkişaf axarından çıxararaq xaotik genişlənmə uçurumuna saldı” yazısı; «Ëåãåíäàðíûé áîðåö ïðîòèâ öàðèçìà: ïîýò – ïîëêîâîäåö Ñàëàâàò Þëàåâ» adlı yazı; Türk elləri... Xakasiya; “Alp ər Tonqa – real tarixi şəxsiyyət, yoxsa mifik ədəbi obraz” Dilqəm Əhmədin araşdırmasında; “Muğam Mədəniyyət Mərkəzi Almaniyada” – Hülya Məmmədlinin yazısı; Onun davam etdirilməsi tarixi zərurətdir” – Birinci Ümumittifaq Türkoloji qurultay 1926-cı il fevralın 26-da Bakıda açıldı və martın 6-da öz işini yekunlaşdırdı. Daha ətraflı “83 il öncəki il inqilab” yazısında. Bura vətəndir.....Lənkəran, «Âûñîêèé ïîëåò ÐÎÇÛ» məşhur Qazax müğənnisi haqqında yazı, Aida Eyvazlının “Azərbaycan musiqisini Özçəkistandan dünyaya yayan gənc: Maestro Cəbrayıl” yazısı, Dr. Ömer Zaimoğlunun və Mereke Aydarşanın “Kazak Goblen sanatı” yazısı, «Êàæäûé ðàç ñ áîëüþ â äóøå ÿ óåçæàþ èç Áàêó» - Azərbaycanı özünün ikinci vətəni hesab edən Rahmatşoyeva Nargizin təəssüratları, “Bəşəri təfəkkürə layiqli töhfələr vermiş elm məbədi: Kazan Universiteti” yazısı; Aleksandr Matrosov, yoxsa ŞAKİRYAN MUXAMEDYANOV? “Tarixə qəhrəman kimi düşmüş əfsanəvi başqurd oğlu” yazısında; “...KARVAN KEÇƏR ....Amma heç bir əsinti “Ana Türkiyə - Can Azərbaycan” qardaşlıq qalasından bir kərpic də qopara bilməz – Baş redaktor Salman VİLAYƏTOĞLUNun məqaləsi ilə dərgimiz yekunlaşır.
    URL / WWW
    http://atxem.az/news/a-15255.html