Axtarış: 
ATXƏM sədrinin Moldova Ombudsmanı Aureliya Qriqoriye məktubu
+  -  Çap 
Yerləşdirilib: 15.08.13 | Baxılıb: 1397
VKontakte Moy Mir Facebook Livejournal.com Twitter


Ermənistanda keçirilən Ümumavropa konfransı zamanı Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi və Xocalı soyqırımını ermənilərin törətməsi barədə çıxışınız Sizin insan hüquqlarına nə qədər hörmətlə yanaşdığınızı və Ombudsman İnstitunun əsas prinsiplərinin siyasi maraqlardan üstün tutduğunuzu təsdiqləmiş oldu.

Təəssüflər olsun ki, ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırım aktından 20 ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, bu qətliamlara dünyanın insan hüquqları ilə məşğul olan təşkilatları, bu hadisələrə fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin siyasi maraqları çərçivəsində və ya erməni lobbisinin təsirləri altında yanaşıblar. Bu yanaşma isə özlüyündə insan hüquqları təşkilatlarına inamsızlıq mühiti yaratmaqla, İnsan hüquqları üzrə müvəkkillərin iş prinsipinə də təsir göstərmişdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunması və Xocalı başda olmaqla, ümumilikdə Dağlıq Qarabağ bölgəsində silsilə soyqırım aktları törətmiş ermənilərə qarşı İnsan hüquqları təşkilatlarının loyal münasibəti bunları deməyə əsas verir. Lakin Sizin Azərbaycanın işğal altında olan torpaqları və Xocalı soyqırımı ilə bağlı səsləndirdyiniz açıq fikirləriniz dünyada xiristian amilindən yararlanmağa cəhd edən Ermənistan və erməni lobbisinə qarşı olan loyal münasibəti və “toxunulmazlıq” statusunu zəiflətmiş oldu. İnanırıq ki, Sizin hüququn aliliyini əsas götürərək insanlığın xilasına hesablanmış cəsarətli çıxışınız digər insan hüquqları müvəkkillərinə də örnək olacaqdır.

Hörmətli xanım Aureliya Qriqoriu!

Məlumat üçün bildirirəm ki, rəhbəri olduğum Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzi (ATXƏM) bütün dünyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan və Türk diaspora təşkilatları ilə əməkdaşlıq edərək, Xocalı soyqırımının tanıdılması və Dağlıq Qarabağ probleminin ədalətli həlli istiqamətində fəaliyyət göstərməkdədir. Mərkəzimiz hər il Avropanın siyasi mərkəzi olan Strasburq şəhərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı davamlı olaraq mitinqlər təşkil edir, bu soyqırımın tanınması üçün İnsan hüquqları təşkilatları ilə müxtəlif görüşlər keçirir. Keçirdiyimiz çoxsaylı görüşlərdə, eləcədə, Brüsseldə Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı keçirdiyimiz beynəlxalq konfransda bizə aydın olur ki, Avropada fəaliyyət göstərən təşkilatların bir çoxu ya Dağlıq Qarabağda olan dəhşətli hadisələrdən xəbərsizdir, ya da ki, ermənipərəst mövqe tutaraq hadisələrə real qiymət verməkdən çəkinirlər. Lakin müşahidə etmişik ki, keçmiş postsovet məkanı ölkələri bu problemləri daha yaxşı qavraya bilir və nəticələrinin region üçün nə qədər ağır nəticələr verdiyini dəqiqliklə hesablaya bilirlər. Biz keçmiş postsovet məkanında olan münaqişə bölgələrinə nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi, Gürcüstanın Abxaziya və Osetiya bölgəsi, eləcə də Moldovanın Dnestryanı bölgəsi eyni münaqişə mərkəzlərindən yaradılan və idarə olunan konflikt bölgələridir. Bütün bu bölgələrin bizə verdiyi “töhvə” yalnız xalqlarımızın əziyyət çəkməsi və ölkələrimizin azad bir şəkildə inkişafına mane olan əsas məsələdir. Hesab edirəm ki, biz ölkələrimizin ərazi bütövlüyünün təmin olunmasına və insan haqlarının tam şəkildə bərqərar olunması, demokratik mühütün yaradılması üçün sağlam bir şəkildə əməkdaşlığımızı genişləndirməliyik. Biz Sizin timsalınızda xalqımızın çox böyük dostu olduğuna inanaraq, Sizinlə əməkdaşlıq etməkdən məmnunluq duyardıq.

İlham İsmayılov

Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzinin sədriВо время проведения Всеевропейской конференции в Армении, Ваше выступление об оккупированных Арменией Азербайджанских земель и Ходжалинском геноциде, подтверждает, как Вы с уважением относитесь к правам человека и отдаете предпочтение основным принципам Института Омбудсмана, нежели политическим интересам. К сожалению, несмотря на то, что прошло более 20-ти лет после того, как армяне совершили акт геноцида в Ходжалы, всемирные организации по правам человека отнеслись к этим событиям под влиянием политических интересов своих государств или же армянского лобби.

Такой подход создает атмосферу недоверия к организациям по правам человека, в свою очередь, влияет на принцип работы уполномоченных по правам человека. Лояльное отношение организаций по правам человека к оккупации Азербайджанских земель Арменией, в результате которого были совершены Ходжалинская трагедия и целый ряд актов геноцида армянами в Нагорном Карабахе доказывает вышеуказанное.
Но Ваше открытое заявление об оккупированных азербайджанских землях и Ходжалинском геноциде, ослабил статус «неприкосновенности» и лояльного отношения к армянскому лобби, которое старается извлечь выгоду от христианского фактора. Мы верим, что ваше мужественное выступление, основанное на высших правах и рассчитанное на спасение человечества, станет примером для других уполномоченных по правам человека.

Уважаемая г-жа Аурелия Григориу!

Хотелось бы проинформировать Вас о том, что руководимая мною Организация Сотрудничества Азербайджанцев и других Тюркских Народов, тесно взаимодействующая с азербайджанской и тюркской диаспорами во всем мире, делает все возможное в направлении признания Ходжалинского геноцида и справедливого решения Нагорно-Карабахского конфликта. Наша организация каждый год проводит ряд митингов в Страсбурге, который является политическим центром Европы и для признания этого геноцида проводит встречи с организациями по правам человека.
В проводимых нами многочисленных встречах, в том числе на международной конференции в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом в Брюсселе, становится ясно, что большинство организаций, действующих в Европе или не подозревают о страшных событиях в Нагорном Карабахе, или же придерживаясь проармянской позиции избегают оценивать события с реальной точки зрения.Тем не менее, мы наблюдали, что постсоветские страны осознают эти проблемы лучше и видят, на сколько последствия могут быть тяжелыми для региона. Если взглянуть на конфликтные зоны в постсоветских странах, Нагорный Карабах в Азербайджане, Абхазия и Осетия в Грузии, а также Приднестровья в Молдове, то можно увидеть что все эти конфликты имеют схожие причины и последствия. Последствия этих конфликтов по сей день негативно влияют на взаимодействие и свободное развитие наших стран. Я полагаю, что мы должны для обеспечения территориальной целостности наших стран, восстановления прав человека в полном объеме и создания спокойной обстановки в регионе расширять наше с вами сотрудничество. Мы Вас считаем большим другом нашего народа и были бы рады в дальнейшем сотрудничать с вами.

Ильхам Исмаилов

Председатель Центра Сотрудничества Азербайджанцев и других Тюркских Народовsi v

VIDEO
Bu ölkədə sayımız azalır, yoxsa məktəblərimiz?
 
“Azərbaycan müstəqilliyinə görə Nuru Paşaya borcludur”
 
“Qafqaz İslam Ordusu və Bakının qurtuluşu - 100” mövzusunda möhtəşəm tədbirlər keçirildi
 
ATXƏM sədri İlham İsmayılov:
 
Yoloğlu türkçü deyilsə, onda türkçü kimdir?
 
Türk dünyası bir araya gəldi: 250 min insan…
 
 Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Macar Turan Fondunun rəhbəri ilə görüşüb
 
Azərbaycan nümayəndə heyəti VI Hun-Türk Qurultayında iştirak etmək üçün Macarıstana gedir
 
 Digər xəbərlər

Axtarış
 


Nəriman Əbdülrəhmanlı “İlqar İlkin: Yaşından böyük adam”

Cəmi üç ay əvvəl İlqar İlkinin 45 yaşı tamam oldu...

Türk Dünyası Bələdiyyələr Birliyi türk dünyasına nələr vəd edir?

Sovet rejiminin dağılması nəticəsində 5 Türk dövləti (Azərbaycan, Qazaxstan, Türkmənistan, Özbəkstan və Qırğızstan) müstəqilliyini elan edib müstəqil dövlətlərin sırasında yerini almış oldu.

Hazara Türkleri'nin Geçmişi ve Bugünü

Prof. Dr. Mehmet Toplu

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi; Doç. Dr. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi


Hazara Türkleri'nin çoğunluğunun yaşadığı ülke olan Afganistan İslam Cumhuriyeti, Orta Asya’da yer alan ve denizi kıyısı olmayan bir ülkedir. Doğu ve güneyde Pakistan batıda İran, Kuzeyde Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan, doğuda da ufak bir sınırla Çin ile komşudur. Toplam 652.864 km² lik coğrafi alana sahip olan ülkede, 2014 nüfus verilerine göre 31,822,848 kişi yaşamaktadır. Ülkede yaşayan her 1000 kişiden 23,06'sı mülteci statüsündedir. (Afganistan, 2016). Halkın %99'u Müslüman'dır. Bunların %80'i Sünni ve %19'u Şii'dir. %1'i ise diğer dinlere mensuptur.
 Digər xəbərlər
 Ayhan Dəmirçi: “Avropa Azərbaycan məsələsindən narahat olmağa başlayıb”
 
 
 
 Digər xəbərlər

Çox oxunan
Dostlarınızdan tövsiyəTarixi məqamlar
 
Aktiv sorğu yoxdur.

« Noy.2018
Be.Ça.Çə.Ca.Cü.Şə.Ba.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Axşam: +11.. +13dumanlı yağmursuz
Gecə: +10.. +12aydn yağmursuz
Səhər: +11.. +13dəyişkən buludlu yağmursuz
Gündüz: +12.. +14buludlu yağmursuz
Atm. təziyi: 767 мм
Rütübət: 77 %


free counters

© 2018 www.atxem.az
Powered by Danneo